صفحه نخست

نمونه‌های طراحی کتاب و نشریات

نمونه پروژهای طراحی کتاب، نشریه، مجله، کاتالوگ، بروشور، پروپزال،‌ رزومه، پلنر و … به‌صورت چاپی و الکترونیک

طراحی جلد پلنر happy
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی پلنر (دفتر برنامه‌ریزی) Happy

6 ماه قبل 247 0
طراحی جلد پلنر ورزشی جیمیتو Gymito plus
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی پلنر (دفتر برنامه‌ریزی) ورزشی جیمیتو

6 ماه قبل 235 0
نمونه طراحی جلد پلنر Girafee
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی پلنر (دفتر برنامه‌ریزی) و بولت ژورنال Girafee

6 ماه قبل 241 0
نمونه طراحی جلد پلنر فیت بوک Fitbook
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی پلنر (دفتر برنامه‌ریزی) فیت بوک Fitbook

6 ماه قبل 251 0
نمونه طراحی جلد نشریه هادی
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی نشریه هادی

6 ماه قبل 226 0
نمونه طراحی جلد فصلنامه حقوقی دیده‌بان قانون
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی فصلنامه حقوقی دیده‌بان قانون

6 ماه قبل 223 0
نمونه طراحی جلد بولتن سازمان بهزیستی کشور
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی بولتن سازمان بهزیستی کشور

6 ماه قبل 237 0
نمونه طراحی جلد نشریه گفتمان ولایت
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی نشریه گفتمان ولایت

6 ماه قبل 170 0
نمونه طراحی جلد نشریه فناوری اطلاعات سلامت
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی نشریه فناوری اطلاعات سلامت

6 ماه قبل 235 0
نمونه طراحی جلد نشریه الکترونیک توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی پژوهش نامه انجمن مدیریت پروژه ایران

6 ماه قبل 220 0
نمونه طراحی جلد نشریه الکترونیک انجمن مدیریت پروژه ایران
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی خبرنامه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران

6 ماه قبل 214 0
نمونه طراحی جلد نشریه الکترونیک نور و روشنایی میتره
نمونه کارها و پروژه‌ها

 طراحی نشریه الکترونیک نور و روشنایی میتره

6 ماه قبل 243 0