صفحه نخست
نمونه طراحی پوستر مرکز استعدادیابی امضا

طراحی پوستر مرکز استعدادیابی امضا

208
  • نوع پروژه: پوستر
  • خدمات پروژه: طراحی پوستر با تصویرسازی
  • طراحی پوستر طرح جامع انتخاب رشته‌ی مرکز استعدادیابی امضا؛ برای این پوستر طبق توضیحات ارائه شده کارفرما، چند پیش طرح (اتود اولیه) ارائه شد و در نهایت پس از تایید یکی از پیش طرح‌ها، طراحی این پوستر با تکنیک تصویرسازی انجام شد.

    اگر این نمونه‌کار را دوست داشتی
    روی قلب زیر کلیک کن

    2