صفحه نخست
نمونه طراحی پوستر کمیته امداد

طراحی پوستر صدقه پیامکی کمیته امداد

207
  • نوع پروژه: پوستر
  • خدمات پروژه: طراحی پوستر همراه با عکاسی و تصویرسازی سه بعدی
  • پوستر صدقه پیامکی کمیته امداد امام خمینی؛ در دو طرح با ساختار یکسان بر اساس نیاز سفارش دهنده طراحی شده است. در یک طرح از عکاسی و در طرح دیگر از طراحی ۳ بعدی عناصر برای طراحی پوستر بهره گرفته شده است.

    اگر این نمونه‌کار را دوست داشتی
    روی قلب زیر کلیک کن

    3