صفحه نخست
  • نوع پروژه: پوستر
  • خدمات پروژه: طراحی پوستر با تصویرسازی و ادغام تصاویر
  • پوستر سنتام، سامانه نوین تامین انرژی مستقل از هوا؛ این طرح پوستر با توجه به بریف ارائه شده از سوی مشتری طراحی شده است. در طراحی این پوستر از تکنیک Photomanipulation و تصویرسازی استفاده شده است، همه اجزای پوستر، حتی محصول موجود در طرح نیز با توجه به موضوع و ساختار کار تصویرسازی و طراحی شده است.

    اگر این نمونه‌کار را دوست داشتی
    روی قلب زیر کلیک کن

    4