montazeri

آشنایی با عناصر اولیه بصری

هر طرح، نقش یا تصویری که در اطراف ما وجود دارد متشکل از یک سلسله عناصر تصویری اولیه ای است که ساختار آنها را تشکیل می دهند؛  این عناصر شامل: نقطه، خط، شکل، سطح، رنگ، بافت و … می شود. شناخت این عناصر برای...

روانشناسی رنگ ها

در این مقاله با معنا و مفهومی که در درون رنگ های مختلف نهفته است و همچنین تاثیراتی که رنگها می گذارند آشنا می شویم. رنگها می توانند بعنوان ابزار مهم ارتباطی تاثیر ویژه ای بر سطح نیمه هشیار بیننده بگذارند که...

تئوری رنگ ها

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، پوشیده از رنگ است. رنگ هایی که نه تنها برای هنرمندان، بلکه برای تمام افراد حائز اهمیت است. رنگ‌ها نقش مهمی را در ایجاد ارتباط میان افراد و عناصر اطرافشان در زندگی بازی می‌کنند...

عناصر اولیه بصری (مبانی هنر تجسمی)

آشنایی با عناصر اولیه بصری

هر طرح، نقش یا تصویری که در اطراف ما وجود دارد متشکل از یک سلسله عناصر تصویری اولیه ای است که ساختار آنها را تشکیل می دهند؛  این عناصر شامل: نقطه، خط، شکل، سطح، رنگ، بافت و … می شود. شناخت این عناصر برای طراحان و...

تئوری رنگ ها

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، پوشیده از رنگ است. رنگ هایی که نه تنها برای هنرمندان، بلکه برای تمام افراد حائز اهمیت است. رنگ‌ها نقش مهمی را در ایجاد ارتباط میان افراد و عناصر اطرافشان در زندگی بازی می‌کنند که دانش...