صفحه نخست
طراحی پوستر کمپین تبلیغاتی سازمان بهزیستی کشور

طراحی پوسترهای کمپین‌ سازمان بهزیستی کشور

208
  • نوع پروژه: پوستر
  • خدمات پروژه: طراحی پوسترهای کمپین تبلیغاتی
  • طراحی پوسترهای کمپین‌ سازمان بهزیستی کشور، در سال ۹۳ با اسلوگان “هر زمان از زندگی؛ بهزیستی”، بر اساس گستره و نوع فعالیت این سازمان و جامعه هدفی که مورد حمایت قرار دارند، با تکنیک تصویرسازی طراحی و اجرا شده است. این کمپین شامل ۱ پوستر اصلی و ۸ پوستر فرعی است.

    اگر این نمونه‌کار را دوست داشتی
    روی قلب زیر کلیک کن

    1